Ochrana soukromí

Úvod

Tento dokument slouží jako politika ochrany osobních údajů webu Zubní Péče HB. Ochrana soukromí a osobních údajů našich uživatelů je pro nás povinností i prioritou. V následujících odstavcích vám podrobně vysvětlíme, jak a proč shromažďujeme vaše osobní údaje, jak s nimi nakládáme, kdo má k nim přístup a jaké máte možnosti, pokud jde o ochranu a správu vašich osobních informací. Respektujeme vaše právo na soukromí a chceme, aby bylo co nejjasnější, jaké údaje shromažďujeme a proč.

Sběr a používání osobních údajů

Když navštívíte náš web, můžeme shromažďovat informace, které můžete dobrovolně poskytnout, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa nebo jakékoli další údaje, které nám dobrovolně poskytnete při využívání našich služeb. Tyto údaje používáme k zajištění osobnějšího přístupu, zlepšení našich služeb a komunikace s vámi. Vaše osobní údaje můžeme použít pro zasílání informací o novinkách, aktualizacích nebo službách, které vás mohou zajímat.

Uchování a zabezpečení dat

Jsme zavázáni chránit bezpečnost vašich osobních informací. K ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, změnou nebo zničením používáme řadu bezpečnostních technologií a postupů. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo aby bylo splněno zákonné požadavky na uchování údajů.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které máme uložené, a požadovat jejich opravu nebo aktualizaci. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky ohledně vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

Za správu a ochranu osobních údajů na tomt webu zodpovídá vlastník: Blaine Cartwright, s poštovní adresou 13 Torphichen St, Edinburgh EH3 8HX, United Kingdom. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně ochrany soukromí a zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.

Write a comment